عید سعید فطر...

 

cze

 

نويسنده : اصغر شریفی | دوشنبه ششم مرداد 1393 - 15:28 |

زمان میگذرد

Free Link Exchange 

 

 

نويسنده : اصغر شریفی | سه شنبه سی و یکم تیر 1393 - 21:20 |

فراموشش کرده ام

اکنون کجاست؟


چه ميکند ؟


سردش نيست؟


غذا خورده است ؟


حالش خوب است ؟


همه بر وفق مراد است ؟


ميپرسيد چه کسی ؟


کسی که فراموشش کرده ام . . .؟ 

تبادل لینک رایگان

 

نويسنده : اصغر شریفی | دوشنبه سی ام تیر 1393 - 14:45 |

تو زندگیت

 

همیشه تو زندگیت

 

جسارت عاشقانه از دست دادن رو داشته باش

 

نه حقارت به هر قیمت نگه داشتن رو.....!

 

 

عکس های خفن

 

 

نويسنده : اصغر شریفی | جمعه بیست و هفتم تیر 1393 - 14:5 |

بمان


فقط بمان و سکوت کن!


تو را قسم به فرشتگان، به خدا...


بمان!


همين يک روز را ...


همين يک لحظه...


همين يک آه...


بمان!


بگذار زندگيم رنگ آرامش بگيرد...


بگذار روزهايم آبی شود...


بگذار اشک هايم برای بودنت ريخته شود...


بمان!


بمان که واژه هايم تو را طلب مي کنند...


بمان که کلماتم تشنه تو هستند...


بمان!


فقط بمان با من


فقط يک دقيقه..

 

 

دانلود فیلم با لینک مستقیم

 

 

نويسنده : اصغر شریفی | پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 - 18:18 |

دلهای پاک

 

 

دانلود فیلم با لینک مستقیم

 

 

نويسنده : اصغر شریفی | پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 - 18:13 |

چقدر تنهايي


شبها وقتی می خوای بخوابی ميبينیکسی رو نداری که بهت فکر کنه !اينجاست که ميفهمی برخلاف شلوغيه درونت ،

 

 

چقدر تنهايی

 

 

دانلود فیلم با لینک مستقیم

 

 

 

نويسنده : اصغر شریفی | پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 - 18:11 |

آدم و حواچنديست سوال در ذهنم ميپيچدديگر نه آدم , آن آدم استو نه حوا , آن حواما زاده ی کدامين دو نخستينيمکه نه بوی آدميت داريم ونه هوس حوا !!؟

 

دانلود فیلم با لینک مستقیم

 

 

 

نويسنده : اصغر شریفی | پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 - 18:8 |

مثل خدا تنها باش

بودن با کسی که دوستش نداری

 

و نبودن با کسی که دوستش داریهردو رنج است.

 

پس اگر همچون خود نيافتی مثل خدا تنها باش

 

دانلود فیلم با لینک مستقیم

 

 

نويسنده : اصغر شریفی | پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 - 18:2 |

چنین است روزگار ما

 

 دانلود فیلم با لینک مستقیم

 

 

نويسنده : اصغر شریفی | چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 - 14:51 |