سخنان بزرگان

 

رایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگان

 

 برچسب‌ها: سخنان بزرگان, پند

نويسنده : اصغر شریفی | دوشنبه دهم شهریور 1393 - 23:45 |

برای

 

برای تــــــو برای چشم هايــت

 

برای مـــن برای درد هايـــم

 

برای ما برای اين همه تنـــهايی

 

ای کــــاش خدا کاری کـــند

 

 persian chat rooms

 

 


نويسنده : اصغر شریفی | دوشنبه دهم شهریور 1393 - 23:3 |

لیاقت،خيانت

 

حرفش را ساده گفت :

من لايق تو نيستم اما . . .

نميدانم خواست لياقتم را به من ياد آوری کند

يا خيانت خودش را توجيح ؟!

 

دانلود فیلم با لینک مستقیم

 

 برچسب‌ها: خیانت

نويسنده : اصغر شریفی | شنبه هشتم شهریور 1393 - 16:7 |

دنیای من

 


اينجا در دنيای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند؛

گوسفند نمی درند...

به نی چوپان دل می سپارند و گريه ميکنند

 رایگان

 

 


نويسنده : اصغر شریفی | شنبه هشتم شهریور 1393 - 16:1 |

خداوندا

 

عکس های خفن

 

 برچسب‌ها: خدا

نويسنده : اصغر شریفی | جمعه هفتم شهریور 1393 - 22:59 |

با تو ماندن

 

بـــرای تصـــاحبت نمـی جنگـــم !

احاطــه ات نمی کنـــم تــا مــال مــن شـــوی!

بـا رقیـــبان نمی جنگـــم !

بـــه قـــول دکتــــر انوشـــه کــه می گفـــت :

عشـــق تملـــک نیـــست ، تعلــــق اســـت!

ولـــی اگـــر بیایــی و بمانـــی،

بـــرای بــا تـــو مانـــدن ، بــا دنیــــا می جنـــگم...

عکس های خفن

 

 


نويسنده : اصغر شریفی | جمعه هفتم شهریور 1393 - 22:58 |

امید آمدن

 

شب را دوستـــ ــ ـ دارم …!

چرا که در تاريکـــ ـی ..

چهره ها مشخــــــ ـص نيست !!

و هر لحظــــــــ ـه ..

اين اميـــــ ـد ..

در درونــــــ ــم ريشه مي زند …

که آمده ای ..

ولی من نديده ام!

 

عکس های خفن

 


نويسنده : اصغر شریفی | جمعه هفتم شهریور 1393 - 22:41 |

معنی نگاهت

 


نميدانی

چطور گيج می شوم

وقتی هرچه می گردم

معنی نگاهت

در هيچ فرهنگ لغتی

پيدا نمی شود ... !

 

عکس های خفن

 

 


نويسنده : اصغر شریفی | جمعه هفتم شهریور 1393 - 22:37 |

میمونم باهات

 

عکس های خفن

 

 


نويسنده : اصغر شریفی | جمعه هفتم شهریور 1393 - 22:15 |

هوایت

 


هوايــــــــــت ...

دســت سنگينــــــــــي داشت ...!

اين را وقتــــــــــي ,

زد به ســــــــــرم ...

فهميــــــــــدم ...........! عکس های خفن

 

 


نويسنده : اصغر شریفی | جمعه هفتم شهریور 1393 - 22:11 |